Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
J. Keane
Thẻ vàng
90' + 2'
J. Comley
Thẻ vàng
50'
W. Collar
Thẻ vàng
44'
A. Massey
Thẻ vàng
28'
R. Upward
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation