Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
A. McQueen
Thẻ vàng
90' + 4'
B. Nugent
S. Beard
78'
R. Sheckleford
R. Clerima
60'
S. Barratt
Thẻ vàng
14'
S. Beard
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation