Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
N. Ross
R. Christie
88'
R. Conroy
L. Fox
79'
A. Doran
E. Ofere
79'
T. Kink
D. Williams
63'
D. Devine
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng