Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
L. Armstrong
Goal
4 - 0
55'
J. Rooney
Thẻ đỏ
50'
L. Armstrong
Goal
3 - 0
48'
R. Johnson
Goal
2 - 0
7'
R. Oates
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng