Tài trợ bởi

Diễn biến chính

88'
K. Green
Thẻ vàng
80'
T. Warren
Thẻ vàng
60'
B. Waters
Thẻ vàng
49'
M. Robinson
Thẻ vàng
12'
K. Green
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng