Tài trợ bởi

Diễn biến chính

70'
D. Mooney
Goal
3 - 2
46'
M. Woods
Goal
3 - 1
31'
J. Hancock
Goal
2 - 1
29'
B. Chadwick
Goal
2 - 0
18'
L. Summerfield
Goal (Pen)
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng