Tài trợ bởi

Diễn biến chính

89'
Nguyễn Văn Anh
Nguyễn Hữu Anh Tài
87'
A. Schmidt
Thẻ vàng
86'
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Thanh Sơn
82'
Lê Đức Lương
Thẻ vàng
81'
Trần Bảo Toàn
Trần Minh Vương
77'
Nguyễn Hữu Phúc
Thẻ vàng
66'
Nguyễn Văn Hạnh
Thẻ vàng
65'
Lê Xuân Hùng
Nguyễn Đình Bảo
56'
Lâm Quí
Nguyễn Vũ Hoàng Dương
45' + 1'
C. Walsh
Thẻ vàng
8'
J. Mpande
Goal
Trận đấu bắt đầu
2
3
3
2
Bình luận ()