Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
Lê Trung Hiếu
Thẻ vàng
57'
Ngô Hoàng Thịnh
Thẻ vàng
54'
Đồng Văn Trung
Thẻ vàng
53'
Amido Baldé
Thẻ vàng
49'
Phạm Mạnh Hùng
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Championship Round
Relegation Round