Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 5'
T. Mizuno
Thales Paula
90' + 1'
W. Iwashita
Thẻ vàng
62'
N. Sugiyama
Goal (Pen)
1 - 2
47'
D. Ishikawa
Goal
1 - 1
14'
S. Ito
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng