Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 3'
B. Camp
Thẻ vàng
78'
J. Payne
Thẻ vàng
78'
C. Saydee
Alefe Santos
77'
A. Bell-Baggie
R. Hill
77'
T. Barnett
D. Smith
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng