Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 5'
B. Whitfield
Goal
2 - 5
76'
L. Hogan
Goal
2 - 4
66'
O. Crankshaw
Goal
2 - 3
50'
K. Arthur
Goal
2 - 2
42'
P. Madden
Goal
1 - 2
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng