Tài trợ bởi

Diễn biến chính

83'
K. Da Costa
T. Bramble
82'
C. Maycock
L. Maynard
78'
C. Howe
Thẻ vàng
44'
R. Miller
Thẻ vàng
13'
M. Preston
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng