Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
J. Ball
Thẻ vàng
55'
J. Ward
Thẻ vàng
52'
K. Hudlin
Goal
0 - 2
31'
N. Cameron
Goal
0 - 1
18'
K. Storer
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng