Tài trợ bởi

Diễn biến chính

88'
A. Whittingham
Thẻ vàng
74'
T. Edser
Goal
1 - 2
50'
A. Cosgrave
Goal
1 - 1
42'
T. Edser
Thẻ vàng
23'
T. Willard
Goal
0 - 1
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng