Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
Z. Jurabaev
I. Dzhalilov
76'
S. Samiev
S. Boboev
76'
K. Saidov
P. Umarbaev
72'
O. Karimov
M. Rahimov
71'
Yu Dabao
Gao Zhunyi
61'
Yang Liyu
Li Lei
58'
I. Dzhalilov
Thẻ vàng
47'
A. Juraboev
Thẻ vàng
46'
Xie Pengfei
Zhang Xizhe
46'
Mirahmetjan Muzepper
He Guan
44'
Wang Gang
Thẻ vàng
33'
Zhang Yuning
Yang Xu
33'
Yennaris Nico
Wu Xi
10'
Yang Xu
Wang Gang
6'
E. Panshanbe
Thẻ vàng
Trận đấu bắt đầu
6
1
4
3
Bình luận ()