Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 4'
K. Smith
Thẻ vàng
82'
M. Rhead
Thẻ vàng
80'
C. Whitely
Thẻ vàng
71'
L. Mandeville
T. Whelan
68'
M. Rhead
K. Murtagh
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng

Key

Promotion
Promotion Play-off
Relegation