Tài trợ bởi

Diễn biến chính

89'
J. McCourt
Goal
6 - 0
79'
A. Asante
Goal
5 - 0
74'
A. Asante
Goal
4 - 0
64'
H. Hollis
Goal
3 - 0
56'
S. Boden
Goal
2 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng