Tài trợ bởi

Diễn biến chính

69'
K. Green
Thẻ vàng
64'
B. Webster
Thẻ vàng
59'
J. Senior
Thẻ vàng
32'
M. Warburton
Thẻ vàng
30'
J. Arthurs
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng