Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 1'
J. Fyfield
Thẻ vàng
83'
T. Marsh
Goal
1 - 0
70'
N. Ferguson
Thẻ vàng
65'
A. Ogogo
Thẻ vàng thứ 2/Thẻ đỏ
65'
A. Ogogo
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng