Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
C. Hughes
Thẻ vàng
87'
C. Hughes
C. Wakefield
82'
A. Wordsworth
Thẻ vàng
75'
K. Benyu
D. Parrett
40'
A. McQueen
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng