Tài trợ bởi

Diễn biến chính

81'
M. Faal
M. Petrasso
77'
D. Parkhouse
R. Oates
70'
J. Hooper
Thẻ vàng
67'
L. Cass
Thẻ vàng
51'
J. Dunne
Thẻ vàng
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng
Bình luận ()