Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90' + 2'
D. Mooney
Thẻ vàng
82'
C. Jennings
Goal
1 - 1
80'
T. Thompson
Thẻ vàng
61'
L. Maynard
Thẻ vàng
25'
Yusifu Ceesay
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng