Tài trợ bởi

Diễn biến chính

90'
D. Wright
Goal
1 - 4
51'
B. Whitfield
Goal
1 - 3
47'
D. Wright
Goal
1 - 2
43'
B. Wynter
Goal
1 - 1
8'
C. Tanner
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng
Bình luận ()