Tài trợ bởi

Diễn biến chính

65'
M. Cheek
Goal (Pen)
2 - 3
33'
M. Walker
Phản lưới nhà
2 - 2
25'
L. Kinsella
Goal
2 - 1
9'
G. Alexander
Goal
1 - 1
4'
M. Ndjoli
Goal
1 - 0
  • Bản đồ nhiệt
  • Bản đồ pha chạm bóng