(VIDEO) Từ Thái Lan, Xuân Trường vẫn chỉ đạo đồng đội 'úp sọt' Văn Toàn trong ngày sinh nhật

Bình luận()
Zing
Văn Toàn thừa nhận đã sai lầm khi nghĩ "trùm cuối" Xuân Trường đã ở rất xa. Hậu quả, là anh vẫn bị úp bánh trong ngày sinh nhật.

Tắt