U23 Việt Nam 1-0 U18 Việt Nam: Martin Lo kiến tạo, Việt Cường lập công

Bình luận()