Tóc tai 'vuốt vuốt' ở ĐT Việt Nam: Xuân Tú nhất, Văn Toàn nhì?

Cập nhật:
Bình luận()