Tạo nên kỳ chuyển nhượng "huyền thoại", Arsenal thực sự đã chi bao nhiêu tiền?

Bình luận()