(Ngoại hạng Anh) Đội hình 'đổi vận' nhờ được cho mượn ở hạng Nhất: Tổng giá trị hơn nửa tỷ Bảng!

Cập nhật:
Bình luận()