Hàng thủ rách tươm, Hải Phòng tay trắng rời Cẩm Phả

Cập nhật:
Bình luận()