Facebook cầu thủ Việt: Thanh Trung troll 'Huỳnh Đức đệ nhị', Văn Toàn tiết lộ bí mật

Cập nhật:
Bình luận()