Đội hình tuyển Việt Nam thảm trận 1-8 trước Manchester City giờ ra sao?

Cập nhật:
Bình luận()