Đoàn xe cổ động dài gần km của CĐV Hải Phòng ‘xé toang’ Cẩm Phả

Cập nhật:
Bình luận()