[DEADLINE DAY] Chuyển nhượng Arsenal: Gia hạn công thần, đón “bom tấn”, tiễn người thừa

Cập nhật:
Bình luận()