Chuyển nhượng Arsenal sáng 24/1: Video Mkhitaryan mời chào Auba bị cắt bỏ

Cập nhật:
Bình luận()