Chùm ảnh: U18 Việt Nam vượt Thái Lan, xếp hạng 3 ở Trung Quốc

Cập nhật:
Bình luận()