Chùm ảnh: Malaysia tập bóng ném, sẵn sàng "nghênh chiến" ĐT Việt Nam

Bình luận()