Chùm ảnh: Đại chiến Hải Phòng - Hà Nội bất phân thắng bại

Cập nhật:
Bình luận()