Chấm điểm Việt Nam 3-0 Campuchia: Quang Hải, Phan Văn Đức rực sáng!

Cập nhật:
Bình luận()