[CHẤM ĐIỂM] Tottenham 4-1 Liverpool: Lữ Đoàn Đỏ thất bại ê chề tại Wembley

Cập nhật:
Bình luận()