Chấm điểm Philippines 1-2 Việt Nam: Thú vị Trọng Hoàng, ngợi khen Phan Văn Đức

Cập nhật:
Bình luận()