Chấm điểm Myanmar 0-0 Việt Nam: Hàng thủ chắc chắn, hàng công kém duyên

Cập nhật:
Bình luận()