Chấm điểm Malaysia 2-2 Việt Nam: Quang Hải và Đình Trọng xuất sắc nhất!

Cập nhật:
Bình luận()