Chùm ảnh: Đức Chinh toả sáng, SHB Đà Nẵng mở hội tại Hoà Xuân

Cập nhật:
Bình luận()