Yusuke Maruhashi
Yusuke Maruhashi
Hậu vệ : Cerezo Osaka / Nhật Bản
Ngày sinh : (Osaka, Nhật Bản)
Chiều cao:
178cm
Cân nặng:
73kg
Chân thuận:
Trái
14

Yusuke Maruhashi Thống kê trong sự nghiệp

Tổng quan

2021
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
14 1 1 1 0 0 1 14 1260
Tổng 14 1 1 1 0 0 1 14 1260
2020
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
31 1 4 1 0 8 7 23 2124
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
3 1 0 0 0 0 0 3 270
Tổng 34 2 4 1 0 8 7 26 2394
2019
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
32 2 5 3 0 1 2 31 2757
Nhật Bản
EMP
Emperor Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
1 0 0 0 0 0 0 1 90
Tổng 33 2 5 3 0 1 2 32 2847
2018
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
33 6 2 3 0 0 1 33 2957
Nhật Bản
SUP
Super Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
1 0 0 0 0 0 1 1 82
Châu Á
AFC
AFC Champions League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
3 0 1 0 0 0 0 3 270
Tổng 37 6 3 3 0 0 2 37 3309
2017
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
33 1 10 5 0 0 3 33 2947
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
6 2 0 0 0 3 1 3 308
Nhật Bản
EMP
Emperor Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
3 0 0 1 0 1 1 2 209
Tổng 42 3 10 6 0 4 5 38 3464
2016
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J2L
J2 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
42 1 0 7 0 0 3 42 3744
Tổng 42 1 0 7 0 0 3 42 3744
2015
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J2L
J2 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
41 0 0 5 0 0 0 41 3690
Tổng 41 0 0 5 0 0 0 41 3690
2014
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
33 3 0 5 0 0 1 33 2918
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
2 0 0 0 0 1 0 1 119
Nhật Bản
EMP
Emperor Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
2 0 0 1 0 0 0 2 180
Châu Á
AFC
AFC Champions League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
7 0 1 1 0 0 1 7 586
Tổng 44 3 1 7 0 1 2 43 3803
2013
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
31 0 0 2 0 2 2 29 2565
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
8 1 0 1 0 0 1 8 715
Nhật Bản
EMP
Emperor Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
1 0 0 0 0 0 0 1 90
Tổng 40 1 0 3 0 2 3 38 3370
2012
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
24 1 0 5 1 2 8 22 1869
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
6 0 0 0 0 0 1 6 516
Nhật Bản
EMP
Emperor Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
1 0 0 0 0 0 1 1 80
Tổng 31 1 0 5 1 2 10 29 2465
2011
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
32 1 0 4 0 2 1 30 2728
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
1 0 0 0 0 0 0 1 90
Châu Á
AFC
AFC Champions League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
8 0 0 0 0 0 1 8 704
Tổng 41 1 0 4 0 2 2 39 3522
2010
Giải
Giải đấu
Đội
Số lần ra sân Bàn thắng Chi tiết về pha kiến tạo Thẻ vàng Thẻ đỏ
Vào sân Ra sân Đội hình ra sân 11 Phút thi đấu
Nhật Bản
J1L
J1 League
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
24 2 0 2 0 1 6 23 2042
Nhật Bản
J-L
J-League Cup
Cerezo Osaka
CER
Cerezo Osaka
4 1 0 0 0 3 0 1 177
Tổng 28 3 0 2 0 4 6 24 2219