ม. ชเมลเซอร์
ม. ชเมลเซอร์
วันเกิด : (Magdeburg, เยอรมนี)
ส่วนสูง:
180ซม.
น้ำหนัก:
74กก.
เท้า:
ซ้าย
29

ข่าว ม. ชเมลเซอร์