VIDEO : โกเร็ตซ์กาประกาศต้านเหยียดผิว

คอมเมนต์()
กองกลางทีมชาติเยอรมันประกาศต่อต้านพฤติกรรมเหยียดผิวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ปิด