Van der Velde: "Jammer, geen onderzoek"

Bij sc Heerenveen komt geen onderzoek naar de ontwikkelingen rond de club. Dat betreurt ex-voorzitter Riemer van der Velde die het verzoek naar een onderzoek indiende.

De raad van commissarisen heeft aangegeven af te zien van een onafhankelijk onderzoek. Van der Velde, die het verzoek indiede, vindt "jammer", zo bekent hij tegenover Omrop Fryslân. "Het is de bevoegdheid van de raad van commissarissen om daar 'ja' of 'nee' op te zeggen. Daar moet ik het mee doen."

De RvC liet het Van der Velde persoonlijk weten. "Zowel via de mail als tante post heb ik bericht gekregen. Zelf zit ik niet bij zo'n discussie, dus ik ken de beweegredenen verder niet. Die zijn mij ook niet kenbaar gemaakt. Dit zijn de feiten, de uitkomst, waar ik het mee moet doen."

Van der Velde blijft niettemin geloven in de meerwaarde van een extern onderzoek. "Bij de vorige raad van commissarissen heb ik het verzoek ook al eens neergelegd. Dat is twee jaar geleden, en toen heeft het voorstel het ook niet gehaald. Ik kan daarom niet zeggen dat ik enorm verrast ben. Ik dacht: je weet het nooit, laat ik het nog eens voorstellen. Maar het heeft het niet gehaald."

Van der Velde had het nut van een onderzoek wel ingezien om zo verbeterpunten helder voor ogen te krijgen. "Ik denk dat men het niet nodig acht, en daar denk ik duidelijk anders over. Ik zie best een aantal verbeterpunten waar ik als erevoorzitter of oud-voorzitter mijn mening over kan geven. Maar dan denk ik: laat een stelletje externen kijken wat er valt te veranderen en te verbeteren. Iedereen kan wel vaststellen dat er iets aan de hand is."