Otar Kiteishvili
Otar Kiteishvili
미드필더 : SK 스투름 그라츠 / 그루지아
출생일 : (Rustavi, 그루지아)
신장:
173cm
체중:
65kg
주로 쓰는 발:
both
10

Otar Kiteishvili Matches