Dinamova decima: deset naslova, devet trenera, 75 posto pobjeda, 90 milijuna eura...

Osvježeno